ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(ΠΑΑ)

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους ανθρώπους που αποφασίζουν να εγκατασταθούν στη γεωργία ή την κτηνοτροφία για πρώτη φορά και να δημιουργήσουν τη δική τους εκμετάλλευση σε κλάδο που θα επιλέξουν (φυτική παραγωγή, δενδροκομία, νέες καλλιέργειες, ζωική παραγωγή, μελισσοκομία, εκτροφή σαλιγκαριών κλπ.).

Οι νέοι γεωργοί ενισχύονται από μια σειρά ευνοϊκών μέτρων και αφού δημιουργήσουν την εκμετάλλευσή τους, δεσμεύονται να υλοποιήσουν συγκεκριμένους στόχους εντός διετίας - τριετίας προκειμένου να θεωρηθούν κατά κύριο επάγγελμα γεωργοί.  

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Με βάση τα δεδομένα της τελευταίας προκήρυξης (2016) ίσχυαν οι εξής προϋποθέσεις:

  • Ηλικία 18 – 41 ετών 

  • Μόνιμη  κατοικία  σε  δήμο <100.000  κατοίκων

  • Ο-η σύζυγος ΔΕΝ είναι κατά κύριο επάγγελμα γεωργός

  • Πρώτη εγκατάσταση στη γεωργία το πολύ 14 μήνες πριν την ένταξη στο πρόγραμμα

4 έτη μόνο δέσμευση

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα στελέχη της εταιρίας μας και να ενημερώνονται για τις εξελίξεις που αφορούν στην νέα προκήρυξη του προγράμματος που αναμένεται το επόμενο διάστημα. Επίσης, μπορούν να αφήνουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους ώστε να ειδοποιηθούν μόλις το πρόγραμμα επαναπροκηρυχθεί.