ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ
Με σκευάσματα που είναι εγκεκριμένα από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων