Βορβίλας Ιωάννης
Βορβίλας Ιωάννης και συνεργάτες Σύμβουλοι Ανάπτυξης - Ποιότητας
Πληροφορίες
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Leader
Τοπικά προγράμματα αγροτικών περιοχών, Τουρισμός, Μεταποίηση, Παραδοσιακά προϊόντα
Περισσότερα
Σχέδια βελτίωσης
Σχέδια Βελτίωσης Επενδύσεις στη Γεωργία & Κτηνοτροφία Δικαιούχοι νέοι και παλαιοί Γεωργοί
Περισσότερα
ΕΣΠΑ
Τουριστικά καταλύματα, Νεοφυής επιχειρηματικότητα
Περισσότερα
Εργαστήριο Αναλύσεων
Αναλύσεις νερού, ελαιόλαδου και οινολογικές αναλύσεις.
Περισσότερα